Najczęstsze pytania dotyczące Konkursu im. Krystyny Bochenek 

1. Jakie prace można zgłaszać do konkursu?

Prace, przez którą rozumie się: teksty prasowe, filmy, audycje radiowe i programy telewizyjne, w tym dokumentalne oraz publikacje zamieszczane w mediach internetowych, mogą zgłaszać do Konkursu autorzy lub redakcje wydawnictw, dzienników, czasopism, stacji radiowych, telewizyjnych, portali internetowych i kierownictwa zespołów filmowych.

Do Konkursu dopuszczone zostaną prace spełniające najwyższe standardy dziennikarskie pod względem formy i języka.

W pierwszej kolejności brane pod uwagę będą prace ukazujące problemy związane z województwem śląskim i jego rozwojem, mieszkańcami, kulturą, gospodarką i historią oraz zmianami, jakimi jako region nieustannie podlega. Ich związek z problematyką województwa śląskiego może być zarówno dosłowny, jak i uniwersalny, wieloaspektowy, różnorodny, szeroko pojęty.

2. Czy można zgłosić do konkursu kilka swoich prac?

Warunek regulaminowy jest taki, że autor może zgłosić do Konkursu tylko jedną pracę własną i dwie współautorskie. Każda praca współautorska musi być zgłaszana za zgodą wszystkich autorów, których podpisy są wymagane na formularzu zgłoszeniowym, dostępnym do pobrania na stronie internetowej http://www.konkurskbochenek.us.edu.pl/.

3. Czy w konkursie mogą brać udział zagraniczne prace?

Tak, jednak do Konkursu mogą być zgłaszane wyłącznie prace w języku polskim (w tym przetłumaczone na ten język).

4. Co musi zawierać zgłoszenie do konkursu?

1) Materiał do analizy:
a) w przypadku tekstów prasowych - 1 kopię pliku na opisanym nośniku elektronicznym (np. pendrive),
b) w przypadku audycji radiowych - 1 kopię pliku na opisanym nośniku elektronicznym (np. pendrive),
c) w przypadku programów telewizyjnych i filmów -1 kopię pliku na opisanym nośniku elektronicznym (np. pendrive),
d) w przypadku publikacji internetowych - 1 kopię pliku na opisanym nośniku elektronicznym (np. pendrive),
e) w przypadku prac internetowych - multimedialnych - 1 kopię pliku na opisanym nośniku elektronicznym (np. pendrive), zgłoszenie w formacie A4 z opisem pracy oraz linkiem do strony, gdzie materiał się znajduje. W przypadku płatnego dostępu do materiału, musi być dołączony kod dostępu dla Kapituły,

2) Wypełniony formularz zgłoszeniowy, który zamieszczony jest do pobrania na stronie internetowej http://www.konkurskbochenek. us.edu.pl/.

3) Podpisane Oświadczenie dysponenta autorskich praw majątkowych, które stanowi załącznik nr 2 do Regulaminu.

4) Podpisane Oświadczenie autora lub współautorów pracy konkursowej, stanowiącego załącznik nr 3 do Regulaminu.

 

5. W którym roku musi zostać opublikowana praca, by wzięła udział w VIII edycji Konkursu?

W VIII edycji Konkursu oceniane będą prace, które powstały i ukazały się w roku 2018.

6. Gdzie wysyłać zgłoszenia, czy prace i formularz zgłoszeniowy można przesyłać e-mailem?

Zgłoszenia prac należy przesyłać na adres: 
Uniwersytet Śląski w Katowicach,
ul. Bankowa 12, pok. 135
40-007 Katowice 
- z dopiskiem „Konkurs im. K. Bochenek”

Wszelkie dodatkowe informacje związane z Konkursem udzielane są pod adresem:
konkurskbochenek@us.edu.pl
lub u Pani Magdaleny Ślebarskiej - Dział Promocji Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach
(adres e-mail: magdalena.slebarska@us.edu.pl, tel.: 509 685 733).

7. Czy redakcje także mogą zgłaszać materiały na konkurs?

Tak, redakcja może wybrać materiały swoich dziennikarzy, które uzna za najlepsze. Ważna jest przy tym wiedza autora o zgłaszanym materiale.

8. Co to znaczy, że termin zgłaszania prac do Konkursu upływa 25 stycznia każdego roku?

To znaczy, że najpóźniej 25 stycznia należy dostarczyć materiały na Uniwersytet Śląski, lub nadać go na poczcie/kurierem. O przyjęciu materiałów decyduje data stempla pocztowego/terminu nadawania przesyłki. Prosimy jednak o wysyłanie prac jak najwcześniej, nie na tzw. ostatni moment.

end faq

Aktualności

O Patronce

bochenek

Krystyna Bochenek urodzona 30 czerwca 1953 roku w Katowicach, zmarła 10 kwietnia 2010 roku
w Smoleńsku. Od 1976 roku
dziennikarka i publicystka Polskiego Radia Katowice,
w latach 2002 - 2004 dyrektor kreatywny Radia Katowice.

więcej

Laureaci

Patroni

Dziennik Zachodni

Go Niedzielny


Nasze miastoPR Katowice

Radio eM


lskie


Silesion

Teatr lskiTrybuna Grniczatvp3 katowicetvs Wyborcza
Copyright Ogólnopolski Konkurs Dziennikarski im. Krystyny Bochenek 2014 realizacja: cutberry.com