Kapituła Ogólnopolskiego Konkursu Dziennikarskiego im. Krystyny Bochenek wskazała prace nominowane do nagrody

Spośród filmów, materiałów radiowych oraz publikacji prasowych i internetowych, które wpłynęły w szóstej edycji konkursu, Kapituła wyłoniła następujących finalistów (kolejność alfabetyczna):

 

 • Marek Chyliński „Noc zbójców” (Silesion.pl)
 • Henryk Dedo, Waldemar Kasperczak „Pieśń Spartakusa” (Polskie Radio Program 1)
 • Barbara Gruszka-Zych „Mazdą do nieba” (Gość Niedzielny)
 • Beata Netz „Niezmienna zmienność. Świat według Juliana Kornhausera” (TVP Katowice, TVP Kultura)
 • Ewa Niewiadomska, Iwona Sobczyk, Dariusz Kortko „Jak z nut” (reportaż multimedialny, wyborcza.pl)
 • Maciej Szczawiński, Beata Netz „Żółte światło pustych miejsc” (TVP Kultura)

W tegorocznej edycji Ogólnopolskiego Konkursu Dziennikarskiego im. Krystyny Bochenek oceniane były prace, które powstały i ukazały się w 2016 roku. Do konkursu zakwalifikowano 45 materiałów dziennikarskich (9 telewizyjnych, 18 prasowych i 5 radiowych, 13 internetowych).

Oceny prac, które przeszły etap oceny formalnej, dokonała Kapituła konkursu w składzie: prof. Krystyna Doktorowicz, dziekan Wydziału Radia i Telewizji Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach (przewodnicząca), Magdalena Bochenek-Kępa, prezes Fundacji im. Krystyny Bochenek, Anna Sekudewicz, zastępca redaktora naczelnego Polskiego Radia Katowice, Andrzej Zydorowicz, dziennikarz, działacz samorządowy, prof. Andrzej Kowalczyk, rektor Uniwersytetu Śląskiego, Jan Dziadul, dziennikarz „Polityki”, Kamil Durczok, wydawca i redaktor naczelny portalu Silesion.pl, Robert Talarczyk, dyrektor Teatru Śląskiego, Wojciech Saługa, marszałek Województwa Śląskiego.

Ogłoszenie zwycięzcy oraz uroczyste wręczenie nagród odbędzie się w piątek 21 kwietnia br. w Teatrze Śląskim im. Stanisława Wyspiańskiego w Katowicach (Scena w Malarni).

***

Celem Ogólnopolskiego Konkursu Dziennikarskiego im. K. Bochenek jest promocja regionu, a także upamiętnienie Krystyny Bochenek, śląskiej dziennikarki, znanej z wielu akcji i inicjatyw społecznych. Konkurs ma charakter otwarty, a związek z zagadnieniami związanymi z problematyką województwa śląskiego może być zarówno dosłowny, jak i uniwersalny, wieloaspektowy i nie musi być tematem wiodącym.

Pula nagród wynosi 50 tys. zł.

Nagroda w wysokości  50 tys. zł czeka na autora najwartościowszej publikacji poświęconej sprawom województwa śląskiego, która ukazała się w 2016 roku!

Tematyka nadsyłanych prac powinna mieć związek z województwem śląskim. Nie musi ono być tematem głównym pracy. Zależy nam, aby zgłaszane propozycje w najróżniejszy sposób dotykały spraw dotyczących rozwoju, mieszkańców, kultury, gospodarki i historii województwa śląskiego wraz ze zmianami, jakimi jako region nieustannie ono podlega.

Do konkursu przyjmowane będą prace, które spełniają wysokie standardy dziennikarskie pod względem formy i języka oraz dają wgląd w historię, problemy teraźniejszości i wyzwania przyszłości województwa śląskiego.

Zgłaszać prace do konkursu mogą: autorzy lub redakcje wydawnictw, dzienników, czasopism, stacji radiowych, telewizyjnych, portali internetowych i kierownictwa zespołów filmowych. Poprzez prace rozumiane są: teksty prasowe, filmy, audycje radiowe i programy telewizyjne, w tym dokumentalne oraz publikacje zamieszczane w mediach internetowych. Autor może zgłosić do konkursu tylko jedną pracę własną i jedną współautorską. Do konkursu mogą być zgłaszane wyłącznie prace w języku polskim (w tym przetłumaczone na ten język). Zgłosić można 1 pracę autorską i 2 współautorskie.

Zgłoszenia prac należy przesyłać do 25 stycznia 2017 r. na adres: Uniwersytet Śląski w Katowicach, Dział Promocji, ul. Bankowa 5, 40-007 Katowice (na nazwisko: Magdalena Ślebarska) - z dopiskiem „Konkurs im. K. Bochenek".

Prosimy nie zwlekać z wysyłką materiałów oraz polecamy  zapoznać się z dokumentami, które należy wysłac do naś razem z pracą. 

Alojzy Lysko © fot. BP Tomasz Żak

W Teatrze Śląskim im. Stanisława Wyspiańskiego w Katowicach na Scenie w Malarni odbył się finał piątej edycji Ogólnopolskiego Konkursu Dziennikarskiego im. Krystyny Bochenek.

„Ten konkurs jest dla nas ważny. Ważny dlatego, że jego patronką jest nasza wspaniała koleżanka Krystyna Bochenek, ale i ważny dlatego, że to konkurs o Śląsku i konkurs skierowany do dziennikarzy. Bez nich nie byłoby tak pięknie pisanej historii naszej ziemi. Dlatego dziękuję wszystkim, którzy podejmują trud, ale i niewątpliwie przyjemność tworzenia materiałów o Śląsku” – powiedział marszałek Wojciech Saługa.

Zwycięzcą i zdobywcą Grand Prix został Alojzy Lysko. Kapituła doceniła „Opowieść górnośląską” jego autorstwa opublikowaną w „Dzienniku Zachodnim” i miesięczniku „Śląsk”. Zwycięzca otrzymał 20 tys. zł.

„Chociaż jednym z głównych założeń konkursu jest dbałość o piękno języka polskiego, nie można oprzeć się urokowi gwary śląskiej, w jakiej napisana jest ta opowieść. W tej pracy są wszystkie wichry historii tej ziemi. Alojzy Lysko to człowiek śląskiego renesansu i widać to w każdym fragmencie jego twórczości” – tak uzasadniono werdykt Kapituły.Drugie miejsce i 15 tys. zł zdobyli autorzy dokumentu „Miasto poety” wyemitowanego w TVP Katowice – Beata Netz i Maciej Szczawiński.

Trzecia nagroda trafiła w ręce Bartosza Panka za reportaż w Programie 1 Polskiego Radia pt. „Niezwyczajne życie”. Autor otrzymał 10 tys. zł.

Decyzją Kapituły przyznano także dwa wyróżnienia o wartości 2500 zł. Zdobyli je Aleksandra Fudala-Barańska i Adam Turula za reportaż multimedialny „Tragedia Górnośląska 1945” (kulturalnyslask.pl) oraz Anna Goc za tekst „Wracają do dziś” opublikowany w „Tygodniku Powszechnym”.

W tegorocznej, jubileuszowej edycji konkursu oceniane były prace, które powstały i ukazały się w 2015 roku. Do konkursu zgłoszono 54 materiały dziennikarskie, spośród których 52 spełniły warunki formalne. Kapitule do oceny przekazano 20 materiałów prasowych, 14 telewizyjnych, 5 radiowych oraz 13 internetowych.

Oceny zgłoszonych prac dokonała Kapituła konkursu w składzie: prof. Krystyna Doktorowicz (przewodnicząca Kapituły), prodziekan Wydziału Radia i Telewizji Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach, Anna Sekudewicz, zastępca redaktora naczelnego Polskiego Radia Katowice, Magdalena Bochenek-Kępa, prezes Fundacji im. Krystyny Bochenek, Jan Dziadul, dziennikarz „Polityki”, Kamil Durczok, dziennikarz, Andrzej Zydorowicz, dziennikarz, działacz samorządowy, Robert Talarczyk, dyrektor Teatru Śląskiego, prof. Wiesław Banyś, rektor Uniwersytetu Śląskiego oraz marszałek Województwa Śląskiego Wojciech Saługa.

Uroczystość wręczenia nagród poprowadził Mirosław Neinert. Organizatorami konkursu są: Fundacja im. Krystyny Bochenek, Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego, Uniwersytet Śląski i Teatr Śląski. Województwo Śląskie corocznie finansuje nagrodę w wysokości do 50 tys. zł.

 

Fragment pracy Opowieść górnośląska" Alojzego Lysko

Fragment pracy "Miasto Poety" Beaty Netz i Macieja Szczawińskiego

Fragment pracy "Niezwyczajne życie" Bartosza Panka

Fragment pracy "Wracają do dziś" Anny Goc

Fragment pracy "Tragedia Górnośląska. 1945" Aleksandry Fudali-Barańskiej i Adama Turuli

Spośród nadesłanych filmów, materiałów radiowych oraz publikacji prasowych i internetowych wybrano prace nominowane do nagrody. Kapituła konkursu wyłoniła następujących finalistów (kolejność alfabetyczna):

• Aleksandra Fudala-Barańska, Adam Turula „Tragedia Górnośląska 1945” (kulturalnyslask.pl, 15.01.2015)
• Anna Goc „Wracają do dziś” („Tygodnik Powszechny”, 20-27.12.2015)
• Alojzy Lysko „Opowieść górnośląska” („Dziennik Zachodni”, 12.06.2015; miesięcznik „Śląsk”, 12.2015)
• Beata Netz, Maciej Szczawiński „Miasto poety” (TVP Katowice, 10.10.2015
• Bartosz Panek „Niezwyczajne życie” (Program 1 Polskiego Radia, 8.11.2015)

W tegorocznej, jubileuszowej edycji konkursu oceniane były prace, które powstały i ukazały się w 2015 roku. Do konkursu zgłoszono 54 materiały dziennikarskie, spośród których 52 spełniły warunki formalne. Kapitule do oceny przekazano 20 materiałów prasowych, 14 telewizyjnych, 5 radiowych oraz 13 internetowych.


Kapituła konkursu w składzie: prof. Krystyna Doktorowicz (przewodnicząca Kapituły), prodziekan Wydziału Radia i Telewizji Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach, Anna Sekudewicz, zastępca redaktora naczelnego Polskiego Radia Katowice, Magdalena Bochenek-Kępa, prezes Fundacji im. Krystyny Bochenek, Jan Dziadul, dziennikarz „Polityki”, Kamil Durczok, dziennikarz, Andrzej Zydorowicz, dziennikarz, działacz samorządowy, Robert Talarczyk, dyrektor Teatru Śląskiego, prof. Wiesław Banyś, rektor Uniwersytetu Śląskiego oraz marszałek Województwa Śląskiego Wojciech Saługa dokonała oceny zgłoszonych prac.
Ogłoszenie werdyktu Kapituły oraz uroczyste wręczenie nagród odbędzie się 15 kwietnia br. w Teatrze Śląskim im. Stanisława Wyspiańskiego w Katowicach (Scena w Malarni).
________________________________________
Celem Ogólnopolskiego Konkursu Dziennikarskiego im. K. Bochenek jest promocja regionu, a także upamiętnienie Krystyny Bochenek, śląskiej dziennikarki, znanej z wielu akcji i inicjatyw społecznych. Konkurs ma charakter otwarty, w szczególności zaś ukierunkowany jest na zagadnienia związane z historią województwa śląskiego, jej oceną oraz zmianami, a także wizją przyszłości regionu, jego miejsca i roli w Polsce i Europie.

Do dnia 25.01 można było wysyłać prace do V edycji Ogólnopolskiego Konkursu Dziennikarskiego im. Krystyny Bochenek.

Czekaliśmy na publikacje prasowe, filmowe, audycje radiowe i programy telewizyjne, w tym dokumentalne oraz publikacje zamieszczane w mediach internetowych, opublikowane pomiędzy 1 stycznia a 31 grudnia 2015. Do konkursu wpłynęły 54 materiały dziennikarskie. Cieszymy się, że zechcieli Państwo wziąć udział w Konkursie. Życzymy wszystkim Państwu powodzenia!!!

Do 25 stycznia 2016 można zgłaszać prace do tegorocznej, jubileuszowej V edycji Ogólnopolskiego Konkursu Dziennikarskiego im. Krystyny Bochenek. Czekamy na publikacje prasowe, filmowe, audycje radiowe i programy telewizyjne, w tym dokumentalne oraz publikacje zamieszczane w mediach internetowych, opublikowane pomiędzy 1 stycznia a 31 grudnia 2015.

Nagroda w wysokości  50 tys. zł czeka na autora najwartościowszej publikacji poświęconej sprawom województwa śląskiego, która ukazała się w 2015 roku!

Tematyka nadsyłanych prac powinna mieć związek z województwem śląskim. Nie musi ono być tematem głównym pracy. Zależy nam, aby zgłaszane propozycje w najróżniejszy sposób dotykały spraw dotyczących rozwoju, mieszkańców, kultury, gospodarki i historii województwa śląskiego wraz ze zmianami, jakimi jako region nieustannie ono podlega.

Do konkursu przyjmowane będą prace, które spełniają wysokie standardy dziennikarskie pod względem formy i języka oraz dają wgląd w historię, problemy teraźniejszości i wyzwania przyszłości województwa śląskiego.

Zgłaszać prace do konkursu mogą: autorzy lub redakcje wydawnictw, dzienników, czasopism, stacji radiowych, telewizyjnych, portali internetowych i kierownictwa zespołów filmowych. Poprzez prace rozumiane są: teksty prasowe, filmy, audycje radiowe i programy telewizyjne, w tym dokumentalne oraz publikacje zamieszczane w mediach internetowych. Autor może zgłosić do konkursu tylko jedną pracę własną i jedną współautorską. Do konkursu mogą być zgłaszane wyłącznie prace w języku polskim (w tym przetłumaczone na ten język). Zgłosić można 1 pracę autorską i 2 współautorskie ( to zasada wprowadzona do regulaminu w tym roku  ).

Zgłoszenia prac należy przesyłać do 25 stycznia 2016 r. na adres: Uniwersytet Śląski w Katowicach, ul. Bankowa 12, 40-007 Katowice (Gabinet Rektora) - z dopiskiem „Konkurs im. K. Bochenek".

Prosimy nie zwlekać z wysyłką materiałów oraz polecamy  zapoznać się z dokumentami, które należy wysłac do naś razem z pracą. 

Poznaliśmy werdykt jury. Wyróżniono wszystkich nominowanych

W Teatrze Śląskim im. Stanisława Wyspiańskiego w Katowicach na Scenie w Malarni ogłoszono wyniki IV Ogólnopolskiego Konkursu Dziennikarskiego im. Krystyny Bochenek. Nagrody wręczył marszałek Wojciech Saługa. W uroczystości uczestniczyła członek Zarządu Gabriela Lenartowicz.

„Szczególnie gorąco witam rodzinę śp. Krystyny Bochenek, mojej parlamentarnej koleżanki i przewodniczki po świecie mediów. Wszystkim państwu – naszym partnerom, współorganizatorom konkursu oraz członkom Komitetu Organizacyjnego i Kapituły, a także ludziom mediów – bardzo gorąco dziękuję za zaangażowanie, twórczą obecność i wsparcie. Cieszę się, że udało się nam razem zrobić coś wspaniałego. Ten konkurs to nie tylko zawody na dziennikarską biegłość, ale przede wszystkim forma wyrażenia wdzięczności dziennikarzom za tę trudną pracę, za to, że dzięki wam my, politycy możemy być rozumiani i możemy stawać się lepsi. Za chwilę poznamy najlepsze materiały powstałe w ubiegłym roku. Składam gratulacje wszystkim nominowanym i wyróżnionym; w konkursowych zmaganiach pokonali Państwo kilkudziesięciu konkurentów” – mówił marszałek Wojciech Saługa.

Spośród filmów, materiałów radiowych oraz publikacji prasowych i internetowych, które wpłynęły w czwartej edycji konkursu, do nagrody nominowano sześć prac dziennikarskich.

Werdykt Kapituły uzasadniła prof. Krystyna Doktorowicz: „Mieliśmy bardzo trudne zadanie. W tej edycji prace prezentowały bardzo równy poziom, nie było wybijającego się dzieła, jak to miało miejsce w poprzednich latach. Z tego względu Kapituła konkursu postanowiła o nieprzyznawaniu Grand Prix oraz o przyznaniu równorzędnych wyróżnień wszystkim sześciu nominowanym materiałom.”

Nominowane i jednocześnie wyróżnione prace dziennikarskie to:

 • Izolda Czmok-Nowak „Ostatnia chopionka” (TVP Historia, 7.01.2014),
 • Monika Hemperek, Lisbeth Jessen „Gutentag po polsku” (Radio Lublin, 21.10.2014),
 • Daniel Karaś, David Zaisky, Norbert Tkacz „Jak pijak grał w piłkę. Ernest Wilimowski i jego historia” (Polskie Radio 3, 9.06.2014 i wp.pl, 27.06.2014),
 • Anna Malinowska „Umowna data urodzenia. Miałam 3 matki” (Gazeta Wyborcza – Duży Format, 31.12.2014),
 • Maria Zawała, Karol Gruszka „Śląsk za szybami” (Slaskplus.pl, 9.12.2014),
 • Grzegorz Żądło „Arystokracja reklamy z Katowic” (TVS, 28.12.2014).

Prace oceniała Kapituła konkursu w składzie: Magdalena Bochenek-Kępa, prezes Fundacji im. Krystyny Bochenek (przewodnicząca Kapituły), prof. Krystyna Doktorowicz, prodziekan Wydziału Radia i Telewizji Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach, Anna Sekudewicz, zastępca redaktora naczelnego Polskiego Radia Katowice, Jan Dziadul, dziennikarz „Polityki”, Andrzej Zydorowicz, dziennikarz, działacz samorządowy, Robert Talarczyk, dyrektor Teatru Śląskiego, prof. Wiesław Banyś, Rektor Uniwersytetu Śląskiego oraz Marszałek Województwa Śląskiego Wojciech Saługa.

Decyzją Kapituły autorom wyróżnionych materiałów przyznano równorzędne nagrody w wysokości 5 tys. zł każda.

W tegorocznej edycji Ogólnopolskiego Konkursu Dziennikarskiego im. Krystyny Bochenek oceniane były prace, które powstały i ukazały się w 2014 roku. Do konkursu zgłoszono 60 materiałów dziennikarskich, spośród których 49 spełniło warunki formalne. Kapitule do oceny przekazano 22 materiały prasowe, 17 telewizyjnych, 8 radiowych oraz 2 internetowe.

Od obecnej, IV edycji, na mocy podpisanego w ubiegłym roku porozumienia, konkurs jest organizowany przez Fundację im. Krystyny Bochenek, Województwo Śląskie, Uniwersytet Śląski oraz Teatr Śląski. Fundacja odpowiada m.in. za powoływanie Kapituły konkursu oraz ustalanie regulaminu konkursu i prac Kapituły. Województwo Śląskie, jak dotąd, zapewnia środki finansowe, Uniwersytet Śląski zajmuje się prowadzeniem sekretariatu i obsługą posiedzeń Kapituły, a Teatr Śląski dba o coroczną organizację gali wręczania nagród. Każda ze stron zobowiązana jest do promowania idei konkursu.

Podczas uroczystości wspomniano zeszłorocznego laureata, zdobywcę drugiej nagrody – Dariusza Kmiecika, tragicznie zmarłego wskutek katastrofy budowlanej w październiku ubiegłego roku.

IV edycja konkursu dziennikarskiego na półmetku

Kapituła Ogólnopolskiego Konkursu Dziennikarskiego im. Krystyny Bochenek wyłoniła nominowanych do tegorocznej nagrody.

Spośród filmów, materiałów radiowych oraz publikacji prasowych i internetowych, które wpłynęły w czwartej edycji konkursu, wybrano prace nominowane do nagrody. Kapituła konkursu zdecydowała o wskazaniu sześciu prac (w kolejności alfabetycznej):

 • Izolda Czmok-Nowak „Ostatnia chopionka” (TVP Historia, 7.01.2014),

 • Monika Hemperek, Lisbeth Jessen „Gutentag po polsku” (Radio Lublin,

  21.10.2014),

 • Daniel Karaś, David Zaisky, Norbert Tkacz „Jak pijak grał w piłkę. Ernest

  Wilimowski i jego historia” (Polskie Radio 3 9.06.2014 i wp.pl 27.06.2014),

 • Anna Malinowska „Umowna data urodzenia. Miałam 3 matki” (Gazeta

  Wyborcza – Duży Format 31.12.2014),

 • Maria Zawała, Karol Gruszka „Śląsk za szybami” (Slaskplus.pl, 9.12.2014),

 • Grzegorz Żądło „Arystokracja reklamy z Katowic” (TVS, 28.12.2014).

  W tegorocznej edycji Ogólnopolskiego Konkursu Dziennikarskiego im. Krystyny Bochenek oceniane były prace, które powstały i ukazały się w 2014 roku. Do konkursu zgłoszono 60 materiałów dziennikarskich, spośród których 49 spełniło warunki formalne. Kapitule do oceny przekazano 22 materiały prasowe, 17 telewizyjnych, 8 radiowych oraz 2 internetowe.

  Kapituła konkursu w składzie: Magdalena Bochenek-Kępa, prezes Fundacji im. Krystyny Bochenek (przewodnicząca Kapituły), prof. Krystyna Doktorowicz, prodziekan Wydziału Radia i Telewizji Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach, Anna Sekudewicz, zastępca redaktora naczelnego Polskiego Radia Katowice, Jan Dziadul, dziennikarz „Polityki”, Andrzej Zydorowicz, dziennikarz, działacz samorządowy, Robert Talarczyk, dyrektor Teatru Śląskiego, prof. Wiesław Banyś, Rektor Uniwersytetu Śląskiego oraz Marszałek Województwa Śląskiego Wojciech Saługa dokonała oceny zgłoszonych prac.

  Ogłoszenie werdyktu Kapituły oraz uroczyste wręczenie nagród odbędzie się 18 kwietnia br. w Teatrze Śląskim im. Stanisława Wyspiańskiego w Katowicach (Scena w Malarni).

  ***
  Celem Ogólnopolskiego Konkursu Dziennikarskiego im. K. Bochenek jest promocja regionu, a tak
  że upamiętnienie Krystyny Bochenek, śląskiej dziennikarki, znanej z wielu akcji i inicjatyw społecznych. Konkurs ma charakter otwarty, w szczególności zaś ukierunkowany jest na zagadnienia związane z historią województwa śląskiego, jej oceną oraz zmianami, a także wizją przyszłości regionu, jego miejsca i roli w Polsce i Europie. 

kb_fb2.jpg

Grand Prix IV edycji Ogólnopolskiego Konkursu Dziennikarskiego im. Krystyny Bochenek i 50 tys. zł dla autora najlepszej publikacji poświęconej sprawom województwa śląskiego, która ukazała się w 2014 roku! 

Na zgłoszenia do IV edycji Konkursu czekamy do 25.01.2015. 

Bardzo prosimy o niezwlekanie z wysyłaniem materiałów na konkurs! 

Materiały można dostarczyć na Uniwersytet Śląski w Katowicach, (ul. Bankowa 12, 40-007 Katowice (Gabinet Rektora) - z dopiskiem „Konkurs im. K. Bochenek") bądź wysłać pocztą/kurierem. W tym drugim wypadku obowiązuje data stempla pocztowego/ terminu nadawania przesyłki. 

Tematyka nadsyłanych prac powinna mieć związek z województwem śląskim. Nie musi ono być tematem głównym pracy. Zależy nam, aby zgłaszane propozycje w najróżniejszy sposób dotykały problemów społecznych regionu, jego mieszkańców, kultury, gospodarki i historii. 

Do konkursu przyjmowane będą prace, które spełniają wysokie standardy dziennikarskie pod względem formy i języka. Zgłaszać prace do konkursu mogą autorzy lub redakcje wydawnictw, dzienników, czasopism, stacji radiowych, telewizyjnych, portali internetowych i kierownictwa zespołów filmowych. Poprzez prace rozumiane są: teksty prasowe, filmy, audycje radiowe i programy telewizyjne, także dokumentalne, oraz publikacje zamieszczone w mediach internetowych. Autor może zgłosić do konkursu tylko jedną pracę własną i jedną współautorską. Do konkursu mogą być zgłaszane wyłącznie prace w języku polskim (w tym przetłumaczone na ten język). 

Polub nas na FB: https://www.facebook.com/konkurskbochenek 

 

Zobacz materiały, które ukazały się w mediach o IV edycji Konkursu:

 

Niestety najgorsze obawy się potwierdziły. Z ogromnym smutkiem przyjęliśmy informację o śmierci Dariusza Kmiecika (reportera Faktów TVN)

oraz jego żony Brygidy Forsztęgi–Kmiecik (dziennikarki TVP Katowice) i ich 2-letniego syna Remigiusza, którzy zginęli tragicznie podczas wybuchu gazu w katowickiej kamienicy.

Podczas zeszłorocznej, III edycji Ogólnopolskiego Konkursu Dziennikarskiego im. Krystyny Bochenek Dariusz Kmiecik zdobył II miejsce, za wspaniały reportaż "Artur Hajzer subiektywnie", za który otrzymał także nagrodę podczas 11. Krakowskiego Festiwalu Górskiego.

Bartosz Panek został laureatem podczas 66. Prix Italia, który jest najbardziej prestiżowym konkursem dla twórców radiowych i telewizyjnych. Wyróżniony tym niezwykłym tytułem został reportaż "Chcę więcej" wyprodukowany przez Studio Reportażu i Dokumentu PR.

Reportaż zwyciężył w kategorii EXTRAORDINARY ORIGINALITY AND/OR INNOVATION (oryginalność i innowacja).

Konkurs Międzynarodowego Festiwalu Radiowo-Telewizyjnego Prix Italia uważany jest za "radiowe Oscary", które w tym roku rozdano w Turynie.

Zakończono III edycję konkursu

Podczas uroczystości ogłoszenia wyników podpisano Porozumienie pomiędzy Województwem Śląskim, Uniwersytetem Śląskim, Teatrem Śląskim oraz Fundacją im. Krystyny Bochenek, która od następnej, czyli IV edycji Konkursu będzie zajmowała się jego prowadzeniem.

„Cztery instytucje zgodziły się wziąć na siebie trud prowadzenia konkursu. Każdy z nas, prócz przypisanych mu powinności organizacyjnych, w równym stopniu zobowiązany jest do jego promowania. Jestem przekonany, że dzięki zaangażowaniu tak silnych partnerów konkurs zyska na mocy i z roku na rok jego prestiż będzie wzrastał" – mówił marszałek Mirosław Sekuła.

„Chcemy, by konkurs zdecydowanie wyszedł poza województwo i stał się w dogłębnym tego słowa znaczeniu konkursem ogólnopolskim. Coraz większa liczba prac zgłaszanych z całej Polski świadczy o tym, że tak właśnie się dzieje i to bardzo cieszy" – powiedziała podczas uroczystości prof. Krystyna Doktorowicz.

Porozumienie podpisali: w imieniu Województwa Śląskiego marszałek Mirosław Sekuła, w imieniu Fundacji Magdalena Bochenek-Kępa, w imieniu Teatru Śląskiego dyrektor Robert Talarczyk, w imieniu Uniwersytetu Śląskiego prorektor ds. kształcenia i studentów prof. UŚ Ryszard Koziołek. Fundacja będzie odpowiedzialna m.in. za powoływanie Kapituły Konkursu oraz ustalanie regulaminu Konkursu i prac Kapituły.

Na mocy porozumienia Województwo Śląskie, jak dotąd, zapewni środki finansowe na organizację konkursu, Uniwersytet Śląski zajmie się prowadzeniem sekretariatu i obsługą posiedzeń Kapituły, a Teatr Śląski zadba o coroczną organizację gali wręczania nagród. Każdy z sygnatariuszy zobowiązany jest do promowania idei konkursu.

Bartosz Panek z Polskiego Radia zdobywcą Grand Prix w konkursie dziennikarskim im. K. Bochenek

Ogłoszono wyniki III edycji Ogólnopolskiego Konkursu Dziennikarskiego im. Krystyny Bochenek. Uroczystość wręczenia nagród odbyła się na Scenie w Malarni Teatru Śląskiego w Katowicach. Nagrody wręczył marszałek Mirosław Sekuła. W uroczystości uczestniczyła minister infrastruktury i rozwoju Elżbieta Bieńkowska, senator Bogusław Śmigielski, przedstawiciele władz województwa śląskiego oraz środowisk kultury i nauki.

„Mamy dziś święto dziennikarzy. Musimy troszczyć się o dobre, mądre dziennikarstwo, które wzrusza i pozwala nam lepiej żyć. Jestem przekonany, że kapituła dokonała właściwego wyboru spośród zgłoszonych prac. Życzę, by każdy ubogacił się tym, co kryją w sobie nominowane do nagrody materiały. Wszystkim wyróżnionym składam gratulacje" – powiedział marszałek Mirosław Sekuła.

Kapituła Ogólnopolskiego Konkursu Dziennikarskiego im. Krystyny Bochenek wyłoniła nominowanych do nagrody

Spośród filmów, materiałów radiowych oraz publikacji prasowych i internetowych, które wpłynęły w trzeciej edycji konkursu, wybrano prace pięciorga autorów, wśród których znajduje się zwycięzca wyłoniony przez Kapitułę. Główną nagrodą jest 50 tys. zł.

Nominowani do nagrody (w kolejności alfabetycznej):

 • Dagmara Drzazga „Muzyka i cisza" (TVP Kultura, 2.12.2013)
 • Dariusz Kmiecik „Artur Hajzer. Subiektywnie" (TVN 24, 28.09.2013)
 • Dariusz Kortko „Zakładanie twarzy" (materiał współautorski z Judytą Watołą „Duży Format, 19.12.2013)
 • Anna Malinowska, Judyta Watoła „Ołowiane dzieci człapią jak bociany" (Gazeta Wyborcza, 18.10.2013)
 • Bartosz Panek „Chcę więcej" (Polskie Radio, Program 2, 25.11.2013)

W tegorocznej edycji Ogólnopolskiego Konkursu Dziennikarskiego im. Krystyny Bochenek oceniane były prace, które powstały i ukazały się w 2013 roku. Do konkursu zgłoszono 43 materiały dziennikarskie (21 telewizyjnych, 17 prasowych i 5 radiowych).

Kapituła Ogólnopolskiego Konkursu Dziennikarskiego im. Krystyny Bochenek wraz z Komitetem Organizacyjnym podjęła decyzję o ogłoszeniu III edycji Konkursu.

Oceniane będą publikacje, które powstały i ukazały się w 2013 r. Termin zgłaszania prac do Konkursu upływa 15 stycznia 2014 r.

Szczegóły dotyczące konkursu, regulamin i formularz zgłoszeniowy

Konkurs ma charakter otwarty, ale szczególnie będą uwzględniane problemy związane z historią województwa śląskiego i jego obecnymi zmianami i wizjami przyszłości, co do miejsca i roli regionu w Polsce i Unii Europejskiej.

Violetta Rotter-Kozera zdobywczynią Grand Prix

W Operze Śląskiej w Bytomiu ogłoszono wyniki drugiej edycji Ogólnopolskiego Konkursu Dziennikarskiego im. Krystyny Bochenek. Nagrodę wręczył marszałek Mirosław Sekuła. „Dzisiejszego wieczoru świętujemy dwie uroczystości. Czcimy pamięć wielkiego Ślązaka, Wojciecha Korfantego, którego uhonorowaliśmy podczas uroczystej sesji Sejmiku. Wspominamy także śp. Krystynę Bochenek, wybitną dziennikarkę, polityka i społecznika. To właśnie jej osoba patronuje konkursowi dziennikarskiemu, którego rozstrzygnięcie za chwilę poznamy. Wszystkim gościom Opery życzę udanego wieczoru" – powiedział marszałek, witając zebranych.

Decyzją Kapituły konkursu zdobywczynią Grand Prix została Violetta Rotter-Kozera z TVP Katowice. Jej film „PLEASE FIND – Henryk Mikołaj Górecki" okazał się zdecydowanie najlepszym materiałem dziennikarskim, który ukazał się w 2012 roku. Nagroda dla zwyciężczyni to 40 tys. zł.

Członkowie Kapituły postanowili także wyróżnić Ewę Niewiadomską z Polskiego Radia Katowice za reportaż „Zbudowani z dźwięków – historia Narodowej Orkiestry Symfonicznej Polskiego Radia i jej nowej siedziby". Autorka otrzymała 10 tys. zł.

Wręczenie nagrody odbędzie się w Operze Śląskiej w Bytomiu

W sobotę 20 kwietnia o godz. 18.00 w bytomskiej Operze Śląskiej ogłoszony zostanie wynik drugiej edycji Ogólnopolskiego Konkursu Dziennikarskiego im. Krystyny Bochenek. Nagrodę wręczy marszałek Mirosław Sekuła.

Spośród filmów, materiałów radiowych oraz publikacji prasowych i internetowych, które wpłynęły w drugiej edycji konkursu, wybrano prace pięciorga autorów, wśród których znajduje się zwycięzca wyłoniony przez Kapitułę. Są to:

 • Ewa Niewiadomska: „Zbudowani z dźwięków - historia Narodowej Orkiestry Symfonicznej Polskiego Radia i jej nowej siedziby" (Polskie Radio Katowice, emisja 25.12.2012 r.)
 • Anna Dudzińska: reportaż „Brama Cukermana" (Polskie Radio Katowice, emisja 20.09.2012 r.).
 • Ewelina Majewska-Howis: „Ósmy z czternastu. Polska rządzi zimą w Himalajach" (Duży Format - Gazeta Wyborcza, publikacja 29.03.2012 r.)
 • Violetta Rotter-Kozera: „PLEASE FIND - Henryk Mikołaj Górecki", (TVP Katowice, emisja 19.12.2012 r.)
 • Józef Wycisk: audycja „Człowiek i maszyna" (Polskie Radio Katowice, emisja 24.05.2012 r.)

Kapituła Ogólnopolskiego Konkursu Dziennikarskiego im. Krystyny Bochenek wyłoniła nominowanych do nagrody

Spośród filmów, materiałów radiowych oraz publikacji prasowych i internetowych, które wpłynęły w drugiej edycji konkursu, wybrano prace pięciorga autorów, wśród których znajduje się zwycięzca wyłoniony przez Kapitułę. Są to:

 • Ewa Niewiadomska: „Zbudowani z dźwięków - historia Narodowej Orkiestry Symfonicznej Polskiego Radia i jej nowej siedziby" (Polskie Radio Katowice, emisja 25.12.2012 r.)
 • Anna Dudzińska: reportaż „Brama Cukermana" (Polskie Radio Katowice, emisja 20.09.2012 r.).
 • Ewelina Majewska-Howis: „Ósmy z czternastu. Polska rządzi zimą w Himalajach" (Duży Format - Gazeta Wyborcza, publikacja 29.03.2012 r.)
 • Violetta Rotter-Kozera: „PLEASE FIND - Henryk Mikołaj Górecki", (TVP Katowice, emisja 19.12.2012 r.)
 • Józef Wycisk: audycja „Człowiek i maszyna" (Polskie Radio Katowice, emisja 24.05.2012 r.)

Rusza II edycja Ogólnopolskiego Konkursu Dziennikarskiego im. Krystyny Bochenek

Zgłoszenia będą przyjmowane do końca roku. Na autora najciekawszej publikacji czeka nagroda główna w wysokości 50 tys. zł. Jej fundatorem jest Marszałek Województwa Śląskiego.

Pierwszą edycję konkursu rozstrzygnięto 13 marca 2012 r. - w dniu imienin Krystyny. Tę symboliczną datę wybrano dla upamiętnienia patronki konkursu - wybitnej śląskiej dziennikarki Krystyny Bochenek. Już wówczas, podczas uroczystego rozdania nagród, Marszałek Województwa Śląskiego, a zarazem przewodniczący Kapituły konkursu, zapowiedział jego kontynuację.

„Już dziś członkowie kapituły ostrzą sobie zęby na przyszłoroczny konkurs. Ocenianie prac sprawiło nam olbrzymią satysfakcję i z wielką przyjemnością powtórzymy ten miły obowiązek za rok" - powiedział 13 marca Adam Matusiewicz w studiu koncertowym Radia Katowice.

Podkategorie

Aktualności

O Patronce

bochenek

Krystyna Bochenek urodzona 30 czerwca 1953 roku w Katowicach, zmarła 10 kwietnia 2010 roku
w Smoleńsku. Od 1976 roku
dziennikarka i publicystka Polskiego Radia Katowice,
w latach 2002 - 2004 dyrektor kreatywny Radia Katowice.

więcej

Laureaci

Patroni

patroni

slaskie

Copyright Ogólnopolski Konkurs Dziennikarski im. Krystyny Bochenek 2014 realizacja: cutberry.com