Trwa VII edycja Ogólnopolskiego Konkursu Dziennikarskiego im. Krystyny Bochenek. Organizatorzy zaprezentowali nowości. Bez zmian pozostaje wysokość nagrody. Na autora lub autorów najwartościowszej publikacji, która ukazała się w 2017 roku, czeka 50 tys. zł.

„Fundując tę nagrodę, Województwo Śląskie chce nie tylko się promować, ale przede wszystkim wspierać dobre dziennikarstwo i propagować wartości, którym hołdowała patronka konkursu śp. Krystyna Bochenek – troskę o piękną i poprawną polszczyznę, odpowiedzialność za słowo, szacunek do pracy i tradycji, najwyższe standardy, obiektywizm, wiarygodność i rzetelność w przygotowaniu materiałów. Zachęcam dziennikarzy i studentów – odważcie się i stańcie w szranki z najlepszymi w tym fachu” – mówiła podczas konferencji Małgorzata Ochęduszko-Ludwik, członek Zarządu Województwa Śląskiego.

Prorektor ds. Kształcenia i Studentów Uniwersytetu Śląskiego prof. Ryszard Koziołek zapowiedział najważniejszą zmianę, jaką jest wprowadzenie kategorii dla studentów. „To konkursowy prolog dla tych, którzy chcą wejść w świat dziennikarski, dla młodych ludzi, którzy już tworzą, piszą i nagrywają. Dzięki konkursowi ich studenckie prace mogą zyskać drugie życie” – mówił prof. Koziołek.

Do konkursu mogą przystąpić studenci wszystkich typów szkół wyższych, którzy posiadają status studenta potwierdzony ważną na dzień złożenia pracy do konkursu legitymacją studencką. Tematyka zgłaszanych prac (opublikowanych w 2017 r.) w tej kategorii powinna mieć związek z Górnym Śląskiem, Zagłębiem, Podbeskidziem lub Ziemią Częstochowską. Wyboru laureata w tej kategorii dokonuje Komisja Ogólnopolskiego Konkursu Dziennikarskiego im. Krystyny Bochenek złożona z pracowników naukowych Uniwersytetu Śląskiego.

Nagrodą w kategorii student jest nagroda pieniężna w wysokości 5 tys. zł ufundowana przez Rektora Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach. Komisja może zdecydować o podziale nagrody. Zgłoszenia studentów przyjmowane są tak jak w kategorii głównej do 25 stycznia 2018 r.

Zmienia się również sposób składania prac. Idąc z duchem czasu, wprowadzono zgłaszanie materiałów na jednym nośniku typu pendrive. Dotyczy to zarówno prac prasowych, radiowych, telewizyjnych, jak i internetowych. Prace w kategorii głównej konkursu mogą zgłaszać autorzy lub redakcje wydawnictw, dzienników, czasopism, stacji radiowych, telewizyjnych, portali internetowych i kierownictwa zespołów filmowych. Publicysta Jan Dziadul podkreśla, że konkurs skierowany jest nie tylko do dziennikarzy z województwa śląskiego, ale z całej Polski.

„Czekamy na materiały najwyższej jakości pod względem formy i języka, bardzo dobre warsztatowo, profesjonalne i wyjątkowe. W każdej edycji konkursu liczymy na nietuzinkową formę, na zaskakujące emocje, na to, że jakaś praca nas w sposób szczególny poruszy. Chcemy też odejść od stereotypowych wizji regionu i otworzyć się na świeże i oryginalne spojrzenie, stąd związek prac z województwem śląskim, jak pokazuje historia nagrodzonych materiałów, nie musi być ścisły” – powiedziała Anna Sekudewicz z Polskiego Radia Katowice, członek kapituły konkursu.

Bogusław Jasiok – zastępca dyrektora Teatru Śląskiego zapowiedział uroczystość finałową konkursu. Gala rozdania nagród w VII edycji Ogólnopolskiego Konkursu Dziennikarskiego im. Krystyny Bochenek odbędzie się w piątek 20 kwietnia 2018 r. o godz. 17.00 na scenie w Malarni Teatru Śląskiego.

„Bardzo dobrze wspominam swój udział w konkursie i to nie tylko ze względu na wyjątkową postać – osobę Krystyny Bochenek. To znakomita marka, kapitułę konkursu tworzy przecież kwiat śląskiego medioznawstwa. Zachęcam do udziału, bo warto” – podsumowuje Beata Netz, laureatka Grand Prix w ubiegłorocznej edycji konkursu im. Krystyny Bochenek.

Na prace czekamy do 25.01.2018 r. Zgłoszenia należy wysyłać na adres: Uniwersytet Śląski w Katowicach, ul. Bankowa 12, 40-007 Katowice (pok. 135) – z dopiskiem „Konkurs im. K. Bochenek”. Prosimy nie zwlekać z wysyłką materiałów.

Zaproszenie do konkursu

umws20171109_kb_kp_tz010.jpg

umws20171109_kb_kp_tz003.jpg

W czwartek 9 listopada 2017 r. o godzinie 10.00 w Sali Klubowej Teatru Śląskiego im. Stanisława Wyspiańskiego w Katowicach (ul. Teatralna 2a, Scena Malarni) odbędzie się konferencja prasowa dotycząca VII edycji Ogólnopolskiego Konkursu Dziennikarskiego im. Krystyny Bochenek. 

Podczas spotkania zostaną omówione zmiany regulaminowe, m.in. zmiana dotycząca sposobu składania prac oraz wprowadzenie nowej kategorii dla studentów.

Udział w konferencji prasowej wezmą:

Wojciech Saługa – Marszałek Województwa Śląskiego,

prof. dr hab. Ryszard Koziołek – Prorektor ds. Kształcenia i Studentów Uniwersytetu Śląskiego,

Bogusław Jasiok – zastępca dyrektora Teatru Śląskiego im. Stanisława Wyspiańskiego w Katowicach,

Anna Sekudewicz – zastępca Redaktora Naczelnego ds. Kultury i Form Udramatyzowanych,

Jan Dziadul – dziennikarz „Polityki”,

Beata Netz – laureatka ubiegłorocznej nagrody im. Krystyny Bochenek.

Serdecznie zapraszamy!

W Teatrze Śląskim im. Stanisława Wyspiańskiego w Katowicach odbył się finał szóstej edycji Ogólnopolskiego Konkursu Dziennikarskiego im. Krystyny Bochenek.

„Konkurs jest w dobrej formie. Po sześciu edycjach możemy powiedzieć, że warto było kiedyś zacząć, potem kontynuować, a teraz warto zadbać o przyszłość konkursu. Warto nagradzać ludzi tworzących na tej ziemi i ich dzieła pokazujące, skąd jesteśmy, gdzie żyjemy i jakie jest to życie wokół nas. Chciałbym też podkreślić ogromną rolę członków kapituły, którzy corocznie społecznie przyjmują na siebie niełatwy, niezwykle czasochłonny obowiązek oceny prac dziennikarskich. Dzięki ich decyzjom nagrody samorządu województwa trafiają we właściwe ręce” – powiedział marszałek Wojciech Saługa.

Grand Prix Ogólnopolskiego Konkursu Dziennikarskiego im. Krystyny Bochenek otrzymała Beata Netz za dokument „Niezmienna zmienność. Świat według Juliana Kornhausera” emitowany w TVP Katowice oraz TVP Kultura. Nagroda za I miejsce to 15 tys. zł.

Drugie miejsce i 10 tys. zł zdobyli autorzy reportażu multimedialnego o historii Narodowej Orkiestry Symfonicznej Polskiego Radia w Katowicach „Jak z nut” – Ewa Niewiadomska, Iwona Sobczyk i Dariusz Kortko, opublikowanego na portalu wyborcza.pl.

Trzecia nagroda – ex aequo – trafiła w ręce Macieja Szczawińskiego i Beaty Netz za dokument „Żółte światło pustych miejsc” (TVP Kultura) oraz Marka Chylińskiego za publikację „Noc zbójców” na portalu Silesion.pl. Autorzy otrzymali po 7500 zł.

Decyzją Kapituły przyznano także dwa wyróżnienia o wartości 2500 zł. Zdobyli je Henryk Dedo i Waldemar Kasperczak za reportaż radiowy „Pieśń Spartakusa” (Polskie Radio Program 1) oraz Barbara Gruszka-Zych za artykuł „Mazdą do nieba” opublikowany w „Gościu Niedzielnym”.

W tegorocznej edycji Ogólnopolskiego Konkursu Dziennikarskiego im. Krystyny Bochenek oceniane były prace, które powstały i ukazały się w 2016 roku. Do konkursu zakwalifikowano 45 materiałów dziennikarskich (9 telewizyjnych, 18 prasowych, 5 radiowych i 13 internetowych).

Oceny prac, które przeszły etap oceny formalnej, dokonała Kapituła konkursu w składzie: prof. Krystyna Doktorowicz, dziekan Wydziału Radia i Telewizji Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach (przewodnicząca), Magdalena Bochenek-Kępa, prezes Fundacji im. Krystyny Bochenek, Anna Sekudewicz, zastępca redaktora naczelnego Polskiego Radia Katowice, Andrzej Zydorowicz, dziennikarz, działacz samorządowy, prof. Andrzej Kowalczyk, rektor Uniwersytetu Śląskiego, Jan Dziadul, dziennikarz „Polityki”, Kamil Durczok, wydawca i redaktor naczelny portalu Silesion.pl, Robert Talarczyk, dyrektor Teatru Śląskiego, Wojciech Saługa, marszałek Województwa Śląskiego.

Uroczystość wręczenia nagród na Scenie w Malarni poprowadził aktor Teatru Śląskiego Wiesław Sławik.

 

VIa.jpgVI.jpgVIc.jpgVIB.jpg

Kapituła Ogólnopolskiego Konkursu Dziennikarskiego im. Krystyny Bochenek wskazała prace nominowane do nagrody

Spośród filmów, materiałów radiowych oraz publikacji prasowych i internetowych, które wpłynęły w szóstej edycji konkursu, Kapituła wyłoniła następujących finalistów (kolejność alfabetyczna):

 

 • Marek Chyliński „Noc zbójców” (Silesion.pl)
 • Henryk Dedo, Waldemar Kasperczak „Pieśń Spartakusa” (Polskie Radio Program 1)
 • Barbara Gruszka-Zych „Mazdą do nieba” (Gość Niedzielny)
 • Beata Netz „Niezmienna zmienność. Świat według Juliana Kornhausera” (TVP Katowice, TVP Kultura)
 • Ewa Niewiadomska, Iwona Sobczyk, Dariusz Kortko „Jak z nut” (reportaż multimedialny, wyborcza.pl)
 • Maciej Szczawiński, Beata Netz „Żółte światło pustych miejsc” (TVP Kultura)

W tegorocznej edycji Ogólnopolskiego Konkursu Dziennikarskiego im. Krystyny Bochenek oceniane były prace, które powstały i ukazały się w 2016 roku. Do konkursu zakwalifikowano 45 materiałów dziennikarskich (9 telewizyjnych, 18 prasowych i 5 radiowych, 13 internetowych).

Oceny prac, które przeszły etap oceny formalnej, dokonała Kapituła konkursu w składzie: prof. Krystyna Doktorowicz, dziekan Wydziału Radia i Telewizji Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach (przewodnicząca), Magdalena Bochenek-Kępa, prezes Fundacji im. Krystyny Bochenek, Anna Sekudewicz, zastępca redaktora naczelnego Polskiego Radia Katowice, Andrzej Zydorowicz, dziennikarz, działacz samorządowy, prof. Andrzej Kowalczyk, rektor Uniwersytetu Śląskiego, Jan Dziadul, dziennikarz „Polityki”, Kamil Durczok, wydawca i redaktor naczelny portalu Silesion.pl, Robert Talarczyk, dyrektor Teatru Śląskiego, Wojciech Saługa, marszałek Województwa Śląskiego.

Ogłoszenie zwycięzcy oraz uroczyste wręczenie nagród odbędzie się w piątek 21 kwietnia br. w Teatrze Śląskim im. Stanisława Wyspiańskiego w Katowicach (Scena w Malarni).

***

Celem Ogólnopolskiego Konkursu Dziennikarskiego im. K. Bochenek jest promocja regionu, a także upamiętnienie Krystyny Bochenek, śląskiej dziennikarki, znanej z wielu akcji i inicjatyw społecznych. Konkurs ma charakter otwarty, a związek z zagadnieniami związanymi z problematyką województwa śląskiego może być zarówno dosłowny, jak i uniwersalny, wieloaspektowy i nie musi być tematem wiodącym.

Pula nagród wynosi 50 tys. zł.

Nagroda w wysokości  50 tys. zł czeka na autora najwartościowszej publikacji poświęconej sprawom województwa śląskiego, która ukazała się w 2016 roku!

Tematyka nadsyłanych prac powinna mieć związek z województwem śląskim. Nie musi ono być tematem głównym pracy. Zależy nam, aby zgłaszane propozycje w najróżniejszy sposób dotykały spraw dotyczących rozwoju, mieszkańców, kultury, gospodarki i historii województwa śląskiego wraz ze zmianami, jakimi jako region nieustannie ono podlega.

Do konkursu przyjmowane będą prace, które spełniają wysokie standardy dziennikarskie pod względem formy i języka oraz dają wgląd w historię, problemy teraźniejszości i wyzwania przyszłości województwa śląskiego.

Zgłaszać prace do konkursu mogą: autorzy lub redakcje wydawnictw, dzienników, czasopism, stacji radiowych, telewizyjnych, portali internetowych i kierownictwa zespołów filmowych. Poprzez prace rozumiane są: teksty prasowe, filmy, audycje radiowe i programy telewizyjne, w tym dokumentalne oraz publikacje zamieszczane w mediach internetowych. Autor może zgłosić do konkursu tylko jedną pracę własną i jedną współautorską. Do konkursu mogą być zgłaszane wyłącznie prace w języku polskim (w tym przetłumaczone na ten język). Zgłosić można 1 pracę autorską i 2 współautorskie.

Zgłoszenia prac należy przesyłać do 25 stycznia 2017 r. na adres: Uniwersytet Śląski w Katowicach, Dział Promocji, ul. Bankowa 5, 40-007 Katowice (na nazwisko: Magdalena Ślebarska) - z dopiskiem „Konkurs im. K. Bochenek".

Prosimy nie zwlekać z wysyłką materiałów oraz polecamy  zapoznać się z dokumentami, które należy wysłac do naś razem z pracą. 

Alojzy Lysko © fot. BP Tomasz Żak

W Teatrze Śląskim im. Stanisława Wyspiańskiego w Katowicach na Scenie w Malarni odbył się finał piątej edycji Ogólnopolskiego Konkursu Dziennikarskiego im. Krystyny Bochenek.

„Ten konkurs jest dla nas ważny. Ważny dlatego, że jego patronką jest nasza wspaniała koleżanka Krystyna Bochenek, ale i ważny dlatego, że to konkurs o Śląsku i konkurs skierowany do dziennikarzy. Bez nich nie byłoby tak pięknie pisanej historii naszej ziemi. Dlatego dziękuję wszystkim, którzy podejmują trud, ale i niewątpliwie przyjemność tworzenia materiałów o Śląsku” – powiedział marszałek Wojciech Saługa.

Zwycięzcą i zdobywcą Grand Prix został Alojzy Lysko. Kapituła doceniła „Opowieść górnośląską” jego autorstwa opublikowaną w „Dzienniku Zachodnim” i miesięczniku „Śląsk”. Zwycięzca otrzymał 20 tys. zł.

„Chociaż jednym z głównych założeń konkursu jest dbałość o piękno języka polskiego, nie można oprzeć się urokowi gwary śląskiej, w jakiej napisana jest ta opowieść. W tej pracy są wszystkie wichry historii tej ziemi. Alojzy Lysko to człowiek śląskiego renesansu i widać to w każdym fragmencie jego twórczości” – tak uzasadniono werdykt Kapituły.Drugie miejsce i 15 tys. zł zdobyli autorzy dokumentu „Miasto poety” wyemitowanego w TVP Katowice – Beata Netz i Maciej Szczawiński.

Trzecia nagroda trafiła w ręce Bartosza Panka za reportaż w Programie 1 Polskiego Radia pt. „Niezwyczajne życie”. Autor otrzymał 10 tys. zł.

Decyzją Kapituły przyznano także dwa wyróżnienia o wartości 2500 zł. Zdobyli je Aleksandra Fudala-Barańska i Adam Turula za reportaż multimedialny „Tragedia Górnośląska 1945” (kulturalnyslask.pl) oraz Anna Goc za tekst „Wracają do dziś” opublikowany w „Tygodniku Powszechnym”.

W tegorocznej, jubileuszowej edycji konkursu oceniane były prace, które powstały i ukazały się w 2015 roku. Do konkursu zgłoszono 54 materiały dziennikarskie, spośród których 52 spełniły warunki formalne. Kapitule do oceny przekazano 20 materiałów prasowych, 14 telewizyjnych, 5 radiowych oraz 13 internetowych.

Oceny zgłoszonych prac dokonała Kapituła konkursu w składzie: prof. Krystyna Doktorowicz (przewodnicząca Kapituły), prodziekan Wydziału Radia i Telewizji Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach, Anna Sekudewicz, zastępca redaktora naczelnego Polskiego Radia Katowice, Magdalena Bochenek-Kępa, prezes Fundacji im. Krystyny Bochenek, Jan Dziadul, dziennikarz „Polityki”, Kamil Durczok, dziennikarz, Andrzej Zydorowicz, dziennikarz, działacz samorządowy, Robert Talarczyk, dyrektor Teatru Śląskiego, prof. Wiesław Banyś, rektor Uniwersytetu Śląskiego oraz marszałek Województwa Śląskiego Wojciech Saługa.

Uroczystość wręczenia nagród poprowadził Mirosław Neinert. Organizatorami konkursu są: Fundacja im. Krystyny Bochenek, Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego, Uniwersytet Śląski i Teatr Śląski. Województwo Śląskie corocznie finansuje nagrodę w wysokości do 50 tys. zł.

 

Fragment pracy Opowieść górnośląska" Alojzego Lysko

Fragment pracy "Miasto Poety" Beaty Netz i Macieja Szczawińskiego

Fragment pracy "Niezwyczajne życie" Bartosza Panka

Fragment pracy "Wracają do dziś" Anny Goc

Fragment pracy "Tragedia Górnośląska. 1945" Aleksandry Fudali-Barańskiej i Adama Turuli

Spośród nadesłanych filmów, materiałów radiowych oraz publikacji prasowych i internetowych wybrano prace nominowane do nagrody. Kapituła konkursu wyłoniła następujących finalistów (kolejność alfabetyczna):

• Aleksandra Fudala-Barańska, Adam Turula „Tragedia Górnośląska 1945” (kulturalnyslask.pl, 15.01.2015)
• Anna Goc „Wracają do dziś” („Tygodnik Powszechny”, 20-27.12.2015)
• Alojzy Lysko „Opowieść górnośląska” („Dziennik Zachodni”, 12.06.2015; miesięcznik „Śląsk”, 12.2015)
• Beata Netz, Maciej Szczawiński „Miasto poety” (TVP Katowice, 10.10.2015
• Bartosz Panek „Niezwyczajne życie” (Program 1 Polskiego Radia, 8.11.2015)

W tegorocznej, jubileuszowej edycji konkursu oceniane były prace, które powstały i ukazały się w 2015 roku. Do konkursu zgłoszono 54 materiały dziennikarskie, spośród których 52 spełniły warunki formalne. Kapitule do oceny przekazano 20 materiałów prasowych, 14 telewizyjnych, 5 radiowych oraz 13 internetowych.


Kapituła konkursu w składzie: prof. Krystyna Doktorowicz (przewodnicząca Kapituły), prodziekan Wydziału Radia i Telewizji Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach, Anna Sekudewicz, zastępca redaktora naczelnego Polskiego Radia Katowice, Magdalena Bochenek-Kępa, prezes Fundacji im. Krystyny Bochenek, Jan Dziadul, dziennikarz „Polityki”, Kamil Durczok, dziennikarz, Andrzej Zydorowicz, dziennikarz, działacz samorządowy, Robert Talarczyk, dyrektor Teatru Śląskiego, prof. Wiesław Banyś, rektor Uniwersytetu Śląskiego oraz marszałek Województwa Śląskiego Wojciech Saługa dokonała oceny zgłoszonych prac.
Ogłoszenie werdyktu Kapituły oraz uroczyste wręczenie nagród odbędzie się 15 kwietnia br. w Teatrze Śląskim im. Stanisława Wyspiańskiego w Katowicach (Scena w Malarni).
________________________________________
Celem Ogólnopolskiego Konkursu Dziennikarskiego im. K. Bochenek jest promocja regionu, a także upamiętnienie Krystyny Bochenek, śląskiej dziennikarki, znanej z wielu akcji i inicjatyw społecznych. Konkurs ma charakter otwarty, w szczególności zaś ukierunkowany jest na zagadnienia związane z historią województwa śląskiego, jej oceną oraz zmianami, a także wizją przyszłości regionu, jego miejsca i roli w Polsce i Europie.

Do dnia 25.01 można było wysyłać prace do V edycji Ogólnopolskiego Konkursu Dziennikarskiego im. Krystyny Bochenek.

Czekaliśmy na publikacje prasowe, filmowe, audycje radiowe i programy telewizyjne, w tym dokumentalne oraz publikacje zamieszczane w mediach internetowych, opublikowane pomiędzy 1 stycznia a 31 grudnia 2015. Do konkursu wpłynęły 54 materiały dziennikarskie. Cieszymy się, że zechcieli Państwo wziąć udział w Konkursie. Życzymy wszystkim Państwu powodzenia!!!

Do 25 stycznia 2016 można zgłaszać prace do tegorocznej, jubileuszowej V edycji Ogólnopolskiego Konkursu Dziennikarskiego im. Krystyny Bochenek. Czekamy na publikacje prasowe, filmowe, audycje radiowe i programy telewizyjne, w tym dokumentalne oraz publikacje zamieszczane w mediach internetowych, opublikowane pomiędzy 1 stycznia a 31 grudnia 2015.

Nagroda w wysokości  50 tys. zł czeka na autora najwartościowszej publikacji poświęconej sprawom województwa śląskiego, która ukazała się w 2015 roku!

Tematyka nadsyłanych prac powinna mieć związek z województwem śląskim. Nie musi ono być tematem głównym pracy. Zależy nam, aby zgłaszane propozycje w najróżniejszy sposób dotykały spraw dotyczących rozwoju, mieszkańców, kultury, gospodarki i historii województwa śląskiego wraz ze zmianami, jakimi jako region nieustannie ono podlega.

Do konkursu przyjmowane będą prace, które spełniają wysokie standardy dziennikarskie pod względem formy i języka oraz dają wgląd w historię, problemy teraźniejszości i wyzwania przyszłości województwa śląskiego.

Zgłaszać prace do konkursu mogą: autorzy lub redakcje wydawnictw, dzienników, czasopism, stacji radiowych, telewizyjnych, portali internetowych i kierownictwa zespołów filmowych. Poprzez prace rozumiane są: teksty prasowe, filmy, audycje radiowe i programy telewizyjne, w tym dokumentalne oraz publikacje zamieszczane w mediach internetowych. Autor może zgłosić do konkursu tylko jedną pracę własną i jedną współautorską. Do konkursu mogą być zgłaszane wyłącznie prace w języku polskim (w tym przetłumaczone na ten język). Zgłosić można 1 pracę autorską i 2 współautorskie ( to zasada wprowadzona do regulaminu w tym roku  ).

Zgłoszenia prac należy przesyłać do 25 stycznia 2016 r. na adres: Uniwersytet Śląski w Katowicach, ul. Bankowa 12, 40-007 Katowice (Gabinet Rektora) - z dopiskiem „Konkurs im. K. Bochenek".

Prosimy nie zwlekać z wysyłką materiałów oraz polecamy  zapoznać się z dokumentami, które należy wysłac do naś razem z pracą. 

Poznaliśmy werdykt jury. Wyróżniono wszystkich nominowanych

W Teatrze Śląskim im. Stanisława Wyspiańskiego w Katowicach na Scenie w Malarni ogłoszono wyniki IV Ogólnopolskiego Konkursu Dziennikarskiego im. Krystyny Bochenek. Nagrody wręczył marszałek Wojciech Saługa. W uroczystości uczestniczyła członek Zarządu Gabriela Lenartowicz.

„Szczególnie gorąco witam rodzinę śp. Krystyny Bochenek, mojej parlamentarnej koleżanki i przewodniczki po świecie mediów. Wszystkim państwu – naszym partnerom, współorganizatorom konkursu oraz członkom Komitetu Organizacyjnego i Kapituły, a także ludziom mediów – bardzo gorąco dziękuję za zaangażowanie, twórczą obecność i wsparcie. Cieszę się, że udało się nam razem zrobić coś wspaniałego. Ten konkurs to nie tylko zawody na dziennikarską biegłość, ale przede wszystkim forma wyrażenia wdzięczności dziennikarzom za tę trudną pracę, za to, że dzięki wam my, politycy możemy być rozumiani i możemy stawać się lepsi. Za chwilę poznamy najlepsze materiały powstałe w ubiegłym roku. Składam gratulacje wszystkim nominowanym i wyróżnionym; w konkursowych zmaganiach pokonali Państwo kilkudziesięciu konkurentów” – mówił marszałek Wojciech Saługa.

Spośród filmów, materiałów radiowych oraz publikacji prasowych i internetowych, które wpłynęły w czwartej edycji konkursu, do nagrody nominowano sześć prac dziennikarskich.

Werdykt Kapituły uzasadniła prof. Krystyna Doktorowicz: „Mieliśmy bardzo trudne zadanie. W tej edycji prace prezentowały bardzo równy poziom, nie było wybijającego się dzieła, jak to miało miejsce w poprzednich latach. Z tego względu Kapituła konkursu postanowiła o nieprzyznawaniu Grand Prix oraz o przyznaniu równorzędnych wyróżnień wszystkim sześciu nominowanym materiałom.”

Nominowane i jednocześnie wyróżnione prace dziennikarskie to:

 • Izolda Czmok-Nowak „Ostatnia chopionka” (TVP Historia, 7.01.2014),
 • Monika Hemperek, Lisbeth Jessen „Gutentag po polsku” (Radio Lublin, 21.10.2014),
 • Daniel Karaś, David Zaisky, Norbert Tkacz „Jak pijak grał w piłkę. Ernest Wilimowski i jego historia” (Polskie Radio 3, 9.06.2014 i wp.pl, 27.06.2014),
 • Anna Malinowska „Umowna data urodzenia. Miałam 3 matki” (Gazeta Wyborcza – Duży Format, 31.12.2014),
 • Maria Zawała, Karol Gruszka „Śląsk za szybami” (Slaskplus.pl, 9.12.2014),
 • Grzegorz Żądło „Arystokracja reklamy z Katowic” (TVS, 28.12.2014).

Prace oceniała Kapituła konkursu w składzie: Magdalena Bochenek-Kępa, prezes Fundacji im. Krystyny Bochenek (przewodnicząca Kapituły), prof. Krystyna Doktorowicz, prodziekan Wydziału Radia i Telewizji Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach, Anna Sekudewicz, zastępca redaktora naczelnego Polskiego Radia Katowice, Jan Dziadul, dziennikarz „Polityki”, Andrzej Zydorowicz, dziennikarz, działacz samorządowy, Robert Talarczyk, dyrektor Teatru Śląskiego, prof. Wiesław Banyś, Rektor Uniwersytetu Śląskiego oraz Marszałek Województwa Śląskiego Wojciech Saługa.

Decyzją Kapituły autorom wyróżnionych materiałów przyznano równorzędne nagrody w wysokości 5 tys. zł każda.

W tegorocznej edycji Ogólnopolskiego Konkursu Dziennikarskiego im. Krystyny Bochenek oceniane były prace, które powstały i ukazały się w 2014 roku. Do konkursu zgłoszono 60 materiałów dziennikarskich, spośród których 49 spełniło warunki formalne. Kapitule do oceny przekazano 22 materiały prasowe, 17 telewizyjnych, 8 radiowych oraz 2 internetowe.

Od obecnej, IV edycji, na mocy podpisanego w ubiegłym roku porozumienia, konkurs jest organizowany przez Fundację im. Krystyny Bochenek, Województwo Śląskie, Uniwersytet Śląski oraz Teatr Śląski. Fundacja odpowiada m.in. za powoływanie Kapituły konkursu oraz ustalanie regulaminu konkursu i prac Kapituły. Województwo Śląskie, jak dotąd, zapewnia środki finansowe, Uniwersytet Śląski zajmuje się prowadzeniem sekretariatu i obsługą posiedzeń Kapituły, a Teatr Śląski dba o coroczną organizację gali wręczania nagród. Każda ze stron zobowiązana jest do promowania idei konkursu.

Podczas uroczystości wspomniano zeszłorocznego laureata, zdobywcę drugiej nagrody – Dariusza Kmiecika, tragicznie zmarłego wskutek katastrofy budowlanej w październiku ubiegłego roku.

IV edycja konkursu dziennikarskiego na półmetku

Kapituła Ogólnopolskiego Konkursu Dziennikarskiego im. Krystyny Bochenek wyłoniła nominowanych do tegorocznej nagrody.

Spośród filmów, materiałów radiowych oraz publikacji prasowych i internetowych, które wpłynęły w czwartej edycji konkursu, wybrano prace nominowane do nagrody. Kapituła konkursu zdecydowała o wskazaniu sześciu prac (w kolejności alfabetycznej):

 • Izolda Czmok-Nowak „Ostatnia chopionka” (TVP Historia, 7.01.2014),

 • Monika Hemperek, Lisbeth Jessen „Gutentag po polsku” (Radio Lublin,

  21.10.2014),

 • Daniel Karaś, David Zaisky, Norbert Tkacz „Jak pijak grał w piłkę. Ernest

  Wilimowski i jego historia” (Polskie Radio 3 9.06.2014 i wp.pl 27.06.2014),

 • Anna Malinowska „Umowna data urodzenia. Miałam 3 matki” (Gazeta

  Wyborcza – Duży Format 31.12.2014),

 • Maria Zawała, Karol Gruszka „Śląsk za szybami” (Slaskplus.pl, 9.12.2014),

 • Grzegorz Żądło „Arystokracja reklamy z Katowic” (TVS, 28.12.2014).

  W tegorocznej edycji Ogólnopolskiego Konkursu Dziennikarskiego im. Krystyny Bochenek oceniane były prace, które powstały i ukazały się w 2014 roku. Do konkursu zgłoszono 60 materiałów dziennikarskich, spośród których 49 spełniło warunki formalne. Kapitule do oceny przekazano 22 materiały prasowe, 17 telewizyjnych, 8 radiowych oraz 2 internetowe.

  Kapituła konkursu w składzie: Magdalena Bochenek-Kępa, prezes Fundacji im. Krystyny Bochenek (przewodnicząca Kapituły), prof. Krystyna Doktorowicz, prodziekan Wydziału Radia i Telewizji Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach, Anna Sekudewicz, zastępca redaktora naczelnego Polskiego Radia Katowice, Jan Dziadul, dziennikarz „Polityki”, Andrzej Zydorowicz, dziennikarz, działacz samorządowy, Robert Talarczyk, dyrektor Teatru Śląskiego, prof. Wiesław Banyś, Rektor Uniwersytetu Śląskiego oraz Marszałek Województwa Śląskiego Wojciech Saługa dokonała oceny zgłoszonych prac.

  Ogłoszenie werdyktu Kapituły oraz uroczyste wręczenie nagród odbędzie się 18 kwietnia br. w Teatrze Śląskim im. Stanisława Wyspiańskiego w Katowicach (Scena w Malarni).

  ***
  Celem Ogólnopolskiego Konkursu Dziennikarskiego im. K. Bochenek jest promocja regionu, a tak
  że upamiętnienie Krystyny Bochenek, śląskiej dziennikarki, znanej z wielu akcji i inicjatyw społecznych. Konkurs ma charakter otwarty, w szczególności zaś ukierunkowany jest na zagadnienia związane z historią województwa śląskiego, jej oceną oraz zmianami, a także wizją przyszłości regionu, jego miejsca i roli w Polsce i Europie. 

kb_fb2.jpg

Grand Prix IV edycji Ogólnopolskiego Konkursu Dziennikarskiego im. Krystyny Bochenek i 50 tys. zł dla autora najlepszej publikacji poświęconej sprawom województwa śląskiego, która ukazała się w 2014 roku! 

Na zgłoszenia do IV edycji Konkursu czekamy do 25.01.2015. 

Bardzo prosimy o niezwlekanie z wysyłaniem materiałów na konkurs! 

Materiały można dostarczyć na Uniwersytet Śląski w Katowicach, (ul. Bankowa 12, 40-007 Katowice (Gabinet Rektora) - z dopiskiem „Konkurs im. K. Bochenek") bądź wysłać pocztą/kurierem. W tym drugim wypadku obowiązuje data stempla pocztowego/ terminu nadawania przesyłki. 

Tematyka nadsyłanych prac powinna mieć związek z województwem śląskim. Nie musi ono być tematem głównym pracy. Zależy nam, aby zgłaszane propozycje w najróżniejszy sposób dotykały problemów społecznych regionu, jego mieszkańców, kultury, gospodarki i historii. 

Do konkursu przyjmowane będą prace, które spełniają wysokie standardy dziennikarskie pod względem formy i języka. Zgłaszać prace do konkursu mogą autorzy lub redakcje wydawnictw, dzienników, czasopism, stacji radiowych, telewizyjnych, portali internetowych i kierownictwa zespołów filmowych. Poprzez prace rozumiane są: teksty prasowe, filmy, audycje radiowe i programy telewizyjne, także dokumentalne, oraz publikacje zamieszczone w mediach internetowych. Autor może zgłosić do konkursu tylko jedną pracę własną i jedną współautorską. Do konkursu mogą być zgłaszane wyłącznie prace w języku polskim (w tym przetłumaczone na ten język). 

Polub nas na FB: https://www.facebook.com/konkurskbochenek 

 

Zobacz materiały, które ukazały się w mediach o IV edycji Konkursu:

 

Niestety najgorsze obawy się potwierdziły. Z ogromnym smutkiem przyjęliśmy informację o śmierci Dariusza Kmiecika (reportera Faktów TVN)

oraz jego żony Brygidy Forsztęgi–Kmiecik (dziennikarki TVP Katowice) i ich 2-letniego syna Remigiusza, którzy zginęli tragicznie podczas wybuchu gazu w katowickiej kamienicy.

Podczas zeszłorocznej, III edycji Ogólnopolskiego Konkursu Dziennikarskiego im. Krystyny Bochenek Dariusz Kmiecik zdobył II miejsce, za wspaniały reportaż "Artur Hajzer subiektywnie", za który otrzymał także nagrodę podczas 11. Krakowskiego Festiwalu Górskiego.

Bartosz Panek został laureatem podczas 66. Prix Italia, który jest najbardziej prestiżowym konkursem dla twórców radiowych i telewizyjnych. Wyróżniony tym niezwykłym tytułem został reportaż "Chcę więcej" wyprodukowany przez Studio Reportażu i Dokumentu PR.

Reportaż zwyciężył w kategorii EXTRAORDINARY ORIGINALITY AND/OR INNOVATION (oryginalność i innowacja).

Konkurs Międzynarodowego Festiwalu Radiowo-Telewizyjnego Prix Italia uważany jest za "radiowe Oscary", które w tym roku rozdano w Turynie.

Zakończono III edycję konkursu

Podczas uroczystości ogłoszenia wyników podpisano Porozumienie pomiędzy Województwem Śląskim, Uniwersytetem Śląskim, Teatrem Śląskim oraz Fundacją im. Krystyny Bochenek, która od następnej, czyli IV edycji Konkursu będzie zajmowała się jego prowadzeniem.

„Cztery instytucje zgodziły się wziąć na siebie trud prowadzenia konkursu. Każdy z nas, prócz przypisanych mu powinności organizacyjnych, w równym stopniu zobowiązany jest do jego promowania. Jestem przekonany, że dzięki zaangażowaniu tak silnych partnerów konkurs zyska na mocy i z roku na rok jego prestiż będzie wzrastał" – mówił marszałek Mirosław Sekuła.

„Chcemy, by konkurs zdecydowanie wyszedł poza województwo i stał się w dogłębnym tego słowa znaczeniu konkursem ogólnopolskim. Coraz większa liczba prac zgłaszanych z całej Polski świadczy o tym, że tak właśnie się dzieje i to bardzo cieszy" – powiedziała podczas uroczystości prof. Krystyna Doktorowicz.

Porozumienie podpisali: w imieniu Województwa Śląskiego marszałek Mirosław Sekuła, w imieniu Fundacji Magdalena Bochenek-Kępa, w imieniu Teatru Śląskiego dyrektor Robert Talarczyk, w imieniu Uniwersytetu Śląskiego prorektor ds. kształcenia i studentów prof. UŚ Ryszard Koziołek. Fundacja będzie odpowiedzialna m.in. za powoływanie Kapituły Konkursu oraz ustalanie regulaminu Konkursu i prac Kapituły.

Na mocy porozumienia Województwo Śląskie, jak dotąd, zapewni środki finansowe na organizację konkursu, Uniwersytet Śląski zajmie się prowadzeniem sekretariatu i obsługą posiedzeń Kapituły, a Teatr Śląski zadba o coroczną organizację gali wręczania nagród. Każdy z sygnatariuszy zobowiązany jest do promowania idei konkursu.

Bartosz Panek z Polskiego Radia zdobywcą Grand Prix w konkursie dziennikarskim im. K. Bochenek

Ogłoszono wyniki III edycji Ogólnopolskiego Konkursu Dziennikarskiego im. Krystyny Bochenek. Uroczystość wręczenia nagród odbyła się na Scenie w Malarni Teatru Śląskiego w Katowicach. Nagrody wręczył marszałek Mirosław Sekuła. W uroczystości uczestniczyła minister infrastruktury i rozwoju Elżbieta Bieńkowska, senator Bogusław Śmigielski, przedstawiciele władz województwa śląskiego oraz środowisk kultury i nauki.

„Mamy dziś święto dziennikarzy. Musimy troszczyć się o dobre, mądre dziennikarstwo, które wzrusza i pozwala nam lepiej żyć. Jestem przekonany, że kapituła dokonała właściwego wyboru spośród zgłoszonych prac. Życzę, by każdy ubogacił się tym, co kryją w sobie nominowane do nagrody materiały. Wszystkim wyróżnionym składam gratulacje" – powiedział marszałek Mirosław Sekuła.

Kapituła Ogólnopolskiego Konkursu Dziennikarskiego im. Krystyny Bochenek wyłoniła nominowanych do nagrody

Spośród filmów, materiałów radiowych oraz publikacji prasowych i internetowych, które wpłynęły w trzeciej edycji konkursu, wybrano prace pięciorga autorów, wśród których znajduje się zwycięzca wyłoniony przez Kapitułę. Główną nagrodą jest 50 tys. zł.

Nominowani do nagrody (w kolejności alfabetycznej):

 • Dagmara Drzazga „Muzyka i cisza" (TVP Kultura, 2.12.2013)
 • Dariusz Kmiecik „Artur Hajzer. Subiektywnie" (TVN 24, 28.09.2013)
 • Dariusz Kortko „Zakładanie twarzy" (materiał współautorski z Judytą Watołą „Duży Format, 19.12.2013)
 • Anna Malinowska, Judyta Watoła „Ołowiane dzieci człapią jak bociany" (Gazeta Wyborcza, 18.10.2013)
 • Bartosz Panek „Chcę więcej" (Polskie Radio, Program 2, 25.11.2013)

W tegorocznej edycji Ogólnopolskiego Konkursu Dziennikarskiego im. Krystyny Bochenek oceniane były prace, które powstały i ukazały się w 2013 roku. Do konkursu zgłoszono 43 materiały dziennikarskie (21 telewizyjnych, 17 prasowych i 5 radiowych).

Kapituła Ogólnopolskiego Konkursu Dziennikarskiego im. Krystyny Bochenek wraz z Komitetem Organizacyjnym podjęła decyzję o ogłoszeniu III edycji Konkursu.

Oceniane będą publikacje, które powstały i ukazały się w 2013 r. Termin zgłaszania prac do Konkursu upływa 15 stycznia 2014 r.

Szczegóły dotyczące konkursu, regulamin i formularz zgłoszeniowy

Konkurs ma charakter otwarty, ale szczególnie będą uwzględniane problemy związane z historią województwa śląskiego i jego obecnymi zmianami i wizjami przyszłości, co do miejsca i roli regionu w Polsce i Unii Europejskiej.

Violetta Rotter-Kozera zdobywczynią Grand Prix

W Operze Śląskiej w Bytomiu ogłoszono wyniki drugiej edycji Ogólnopolskiego Konkursu Dziennikarskiego im. Krystyny Bochenek. Nagrodę wręczył marszałek Mirosław Sekuła. „Dzisiejszego wieczoru świętujemy dwie uroczystości. Czcimy pamięć wielkiego Ślązaka, Wojciecha Korfantego, którego uhonorowaliśmy podczas uroczystej sesji Sejmiku. Wspominamy także śp. Krystynę Bochenek, wybitną dziennikarkę, polityka i społecznika. To właśnie jej osoba patronuje konkursowi dziennikarskiemu, którego rozstrzygnięcie za chwilę poznamy. Wszystkim gościom Opery życzę udanego wieczoru" – powiedział marszałek, witając zebranych.

Decyzją Kapituły konkursu zdobywczynią Grand Prix została Violetta Rotter-Kozera z TVP Katowice. Jej film „PLEASE FIND – Henryk Mikołaj Górecki" okazał się zdecydowanie najlepszym materiałem dziennikarskim, który ukazał się w 2012 roku. Nagroda dla zwyciężczyni to 40 tys. zł.

Członkowie Kapituły postanowili także wyróżnić Ewę Niewiadomską z Polskiego Radia Katowice za reportaż „Zbudowani z dźwięków – historia Narodowej Orkiestry Symfonicznej Polskiego Radia i jej nowej siedziby". Autorka otrzymała 10 tys. zł.

Podkategorie

Aktualności

O Patronce

bochenek

Krystyna Bochenek urodzona 30 czerwca 1953 roku w Katowicach, zmarła 10 kwietnia 2010 roku
w Smoleńsku. Od 1976 roku
dziennikarka i publicystka Polskiego Radia Katowice,
w latach 2002 - 2004 dyrektor kreatywny Radia Katowice.

więcej

Laureaci

Patroni

Dziennik Zachodni

Go Niedzielny


Nasze miastoPR Katowice

Radio eM


lskie


Silesion

Teatr lskiTrybuna Grniczatvp3 katowicetvs Wyborcza
Copyright Ogólnopolski Konkurs Dziennikarski im. Krystyny Bochenek 2014 realizacja: cutberry.com